Tel: +48-14-627 22 25

Nasz pełny blog zotał opublikowany w jęzuku niemieckim. Aby przeczytad wszytkie wpisy na blogu proszę wybrad niemiecką wersję naszej strony internetowej. 


 

19 Maj

„Nowi” startują dobrze przygotowani

(mud) – Dobre planowanie personelu rozpoczyna się na długo przed obsadzeniem stanowiska - i jest trwałe: w przewidywalnej przyszłości. Gero Thieme, druga generacja, będzie odpowie-dzialny za rodzinną firmę WTH. Założyciel firmy i właściciel zarządzający Walter Thieme chce niebawem wycofać się z odpowiedzialności za zarządzanie. Jego syn jest w firmie od jakiegoś czasu. Szef WTH Thieme tradycyjnie podejmuje ważne decyzje kadrowe długoterminowo, jeśli to możliwe. Dlatego jego syn Gero już zarządza administracją sprzedaży, a także z powodzeni-em wprowadził cyfryzację całej firmy - w 2018 roku awansował na prokurenta.

dalej ...
18 Maj

Jeśli chce się wydobyć coś pozytywnego z czasów koronawirusa, to prawdopodobnie to: Cyfryzacja zyskuje na znaczeniu. Wydaje się, że rośnie też chęć doskonalenia się na tej ścieżce. Wyraźnie ros-nąca chęć założenia domowych biur home office może z pewnością mieć sens dla wielu firm. Nie powinno to jednak dotyczyć wszystkich.

dalej ...