Tel: +48-14-627 22 25

REACH

 

REACH oznacza rejestrastrację, ewaluację, dopuszczenie (autoryzację) i ograniczenia w zakresie chemikaliów. Przepisy dotyczące REACH są w mocy działania od dnia 1 czerwca 2007. Faza dotycząca przedrejestracji dla już istniejących chemikaliów zakończyla się 1 grudnia 2008. Substancje, które po tym czasie podlegają przetwarzaniu lub jakimkolwiek etapom procesu produkcyjnego w ilości powyzej 1000 kg rocznie, na terenie Unii Europejskiej, muszą być objęte procedurami rejestracyjnymi REACH. Materiały nie zarejestrowane lub nie zgłoszone do rejestracji zgodnie z procedurami REACH nie mogą być dostarczane lub używane do procesów produkcyjnych.

 

Tu jest nasza deklaracja Deklaracja REACH firmy WTH.