Tel: +48-14-627 22 25

Nasze idee

Nasze przesłanie: Nie sposób wyrazic naszą firmową filozofię jedynie słowami. Lepiej będzie posłużyć się pokazanym obok obrazkiem: świadomi swoich tradycji, klarownie podążamy naprzód. Otwarci na świat, zawsze aktualni, czynimy wysoki poziom specjalizacji naszych działań naszą firmową codziennością. Te właśnie glówne idee zostały wyrażone w obrazie Ingo Wagnera, pochodzącego ze Stade artysty – - malarza.

W centrum tego dzieła znajdują się morze i nabrzeże, tak samo jak stary, tysiącletni port, który poniekąd robi wrażenie wciąż tętniącego intensywnym życiem, dokładnie tak, jak nieco szarmanckie,
hanseatyckie miasto Stade, stanowiące kiedyś szwedzką twierdzę (XVII wiek). Mającą tutaj miejsce nieprzerwanie od wielu stuleci wymianę handlową symbolizują na obrazie takie atrybuty, jak stary żuraw załadunkowy, waga, dom celny. Jako symbol panujących tu zasad chrześcijańskich na obrazie występuje Kościół św. Kosmy. Niewielki statek handlowy, wyładowany towarami i z rozwiniętymi żaglami, jakby był na pełnym morzu, symbolizuje rozmach kraju rodzinnego naszej firmy.

Biało-czerwona, dominująca na obrazie latarnia morska po prawej stronie, zarys map morskich w tle, i wielka róża wiatrów w lewym, dolnym rogu dzieła symbolizują międzynarodowy charakter lwiej części odbywającego się tutaj handlu, któremu nasza firma jest tak bardzo wierna.