Tel: +48-14-627 22 25

Quality Management

Powszechnym wyzwaniem rynkowym jest osiągnać jak najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

Firma WTH również stawia sobie to wyzwanie jako ważny fundament naszej polityki jakościowej.

Aby cel taki osiągnąć, następujące istotne elementy tego fundamentu uczyniliśmy naszymi priorytetami: Chcemy należec do najbardziej przyjaznych klientom firm naszej branży.

 

To z kolei oznacza dla nas:

  • Zaspokajanie potrzeb naszych klientów poprzez dostarczanie im towarów możliwie najwyższej jakości przy możliwie najkorzystniejszej cenie.
  • Wystrzeganie się błędów, a w konsekwencji unikanie koniecznych korekt.
  • Codzienne zdobywanie zaufania i uznania naszych partnerów w oparciu o nasze działania.
  • Nasze załozenia jakościowe, zgodnie z którymi zobowiązania wobec naszych klientów są dla nas jednocześnie wewnętrznymi zobowiązaniami naszego zespołu.

Skuteczne wypełnianie powyższych wyzwań stanowi miarę naszego sukcesu.