Tel: +48-14-627 22 25

WTH GmbH w Stade ma 25 lat (03)

Obecność w Internecie po siedmiu latach od zalożenia firmy:
Surfowanie z myszką

(mud) – 25 lat temu Walter Thieme z telefonem, faksem i klasycznymi wówczas usługami pocztowymi rozpoczął działalność swojej firmy . Ale po siedmiu latach świat komunikacji zmienił się dla niego. i chociaż Walter Thieme nie odczuł tego jako „rewolucji”, chciał przynajmniej w roku 1999 w tym uczestniczyć : być obecnym w Internecie. „Brakowało mi wówczas wyobraźni,” wspomina z uśmiechem „aby zobaczyć więcej niż tylko obszerną książkę adresową w Internecie.”

Szybko jednak zrozumiał, że Internet może stać się kluczem do przyszłości jego firmy. Wyjaśnienia wymagała jednak jedna kwestia. Mianowicie, czy obecość w Internecie ma mieć charakter ,,wizytówki‘, cz też firma na stałe ma zagościć w sieci.

Dodatkowo szef firmy musiał zapoznać się z wieloma nowymi pojęciami, które dla większości były do tej pory nieznane np.Webdesign, Domain czy też czas dostępu. ,,Rozpoczęliśmy nasze pierwsze wejście do internetu z lokalną firmą reklamową”, Thieme opisuje początki. Jej projektanci stron internetowych byli początkowo bardzo zaangażowanymi samoukami:„ i wprowadzili WTH w World Wide Web”. Wtedy jak i teraz, firma jest osiągalna niezmiennie pod www.wthgmbh.de.

Podobnie jak inni w branży, przedsiębiorca ze Stade szybko zdał sobie sprawę z możliwości, jakie oferował dostęp do Internetu. Nagle WTH można było osiągnąć nie tylko w wymiarze transgranicznym. Teraz można było za pośrednictwem E-maili w rzeczywistym czasie utrzymywać, pielęgnować i pogłębiać kontakty biznesowe. Thieme: „ Poza tym mogliśmy nagle, surfować za pomocą myszki‘- nasi przodkowie potrząsnęliby tylko głową‘‘.
„Początkowo nie zawsze było dla mnie jasne, kto mógłby szukać w Internecie WTH i jak miałby WTH znaleźć ? Ale posiadanie własnej strony w internecie było wówczas bardzo nowoczesne‘‘, Thieme mówi z perspektywy czasu.

Dziś, Thieme dostrzega tę wielką siłę Internetu, z wszystkimi jego możliwościami informacyjnymi. Z biegiem czasu WTH trzy razy optymalizowała Layout swojej strony internetowej i na bieżąco uaktualniała. Ponadto, na stronie internetowej firmy WTH pojawiało się coraz więcej  informacji dotyczących produktów i ich zastosowania.

WTH-Magazin przekształcił siękilka miesięcy temu wWTH-Blog. Również treści zmieniły się od ogólnych zagadnień w kierunku położenia większego nacisku na WTH i jej działalność.

„Nasze najmłodsze dziecko w internecie to wysoko wyspecjalizowa strona o rozjaśniaczu optycznym (www.optical-brightener.de), na której umieszczonych jestwiele specjalistycznych informacji”, mówi Walter Thieme. Zebranych zostało tu wiele aspektów i pytań dotyczących wyboru i zastosowania rozjaśniacza optycznego w przetwórstwie polimerów.

Gdyby przedsiębiorca ze Stade chciałby podsumować zagadnienie Internetu brzmiałoby to następująco: „Początkowo byłem bardzo ostrożny co do informacji internetowych. W ostanich latach jednak zmieniło się to diametralnie: teraz trzeba uważać, aby zachować orientację w powodzi informacji i nie ufać ślepo i bezkrytycznie każdej wiadomości. Z drugiej strony, jako przedsiębiorstwo i z naszymi informacjami chcemy być poważnie brani pod uwagę. Facebook & Co nie mają obecnie dla nas większego znaczenia."