Tel: +48-14-627 22 25

WTH reaguje na REACH

(red) –Z dniem 1 czerwca 2018 r. w Unii Europejskiej (UE) wszedł w życie ostatni etap radykalnie zmienionego, zmodernizowanego i jednolitego ustawodawstwa dotyczącego chemikaliów (REACH). - WTH zareagowało natychmiast w interesie swoich klientów.

Obecnie nie można już produkować ani importować chemikaliów o łącznej ilości przekraczającej 1000 kg rocznie z państw trzecich bez numeru rejestracyjnego, który przyznawany jest centralnie przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA z siedzibą w Helsinkach. Rezultatem może być to, że w przyszłości różne substancje chemiczne mogą nie być dostępne w takim samym zakresie, jak do tej pory.

W ścisłym dialogu z partnerami biznesowymi WTH, w odpowiednim czasie wyjaśniło status REACH dostarczanych produktów. W większości przypadków chemikalia zostały zarejestrowane w ECHA przez odpowiednich producentów w kraju i za granicą.

W niektórych przypadkach, w których producenci nie podjęli decyzji o rejestracji, WTH samo zarejestrowało produkty w ECHA. Szef WTH Walter Thieme: "To gwarancja dla naszych klientów, że mogą nadal pozyskiwać od nas pożądane produkty".